Khi tham gia chơi chắn online chắc chắn người chơi sẽ có được những điểm tích lũy kinh nghiệm. Hãy xem nó là bao nhiêu?

  • Nếu như ù có gà thì sẽ tích lũy được 10 điểm
  • Nếu như ù thường thì sẽ tích lũy được 3 điểm
  • Nếu như hòa và thua thì sẽ tích lũy được 1 điểm
  • Nếu như bỏ chơi thì chắc chắn sẽ bị trừ 1 điểm
  • Nếu như bị đền (báo) khi ù sai thì sẽ bị trừ 1 điểm

tich luy diem kinh nghiem choi chan online

Nếu như khi có một người ù và mức đặt cược là X Quan thì người thua sẽ bị mất 1 lượng Quan như dưới đây:
– Xuông: 2X

– Chì: 3 X (Dịch 1)

– Thông: 3 X ( Dịch 1)

– Thiên ù: 4 X ( Dịch 1)

– Địa ù: 4 X ( Dịch 1)

– Bạch thủ: 4 X (Dịch 1)

– Thiên khai: 4 X ( Dịch 1)

– Bòn: 4 X ( Dịch 1)

– Tôm: 4 X ( Dịch 1)

– Chíu 4 X ( Dịch 1)

– Lèo 5 X (Dịch 2)

– Bạch thủ Chi: 6 X (Dịch 2)

– Bạch định: 7 X ( Dịch 4)

– Tám đỏ: 8 X ( Dịch 5)

– Thập thành: 12 X ( Dịch 9)

– Kính tứ chi: 12 X ( Dịch 9)

– Hoa rơi cửa phật: 29 X ( Dịch 21)

– Cá nhảy đầu thuyền: 29 X ( Dịch 21)

– Cá lội sân đình: 29 X ( Dịch 21)

– Chùa đổ nát hoa: 29 X ( Dịch 21)

– Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: 40 X ( Dịch 32)

Và cước hoa rơi cửa phật sẽ được hiểu là ù chì bạch thủ nhị vạn và người ù phải ăn được ngũ vạn để thành chắn ngũ vạn. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

Hệ thống chơi chắn online sẽ thu phí dịch vụ từ người thắng bằng mức 5{258f36403f2db38e5aa41af2b45342405f496289b03e6c6115263799ab424993} số Quan người thắng thu được. Chúc bạn may mắn thì tham gia chơi chắn online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *