Hiểu rõ hơn về luật chặt trong chơi bài tiến lên miền bắc

Để chơi bài tiến lên miền bắc chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn, bạn cần phải hiểu rõ về luạt chặt chơi bài tiến lên miền bắc.

Tứ Quý chặt được: 1 con heo đen, 1 con heo đỏ, 2 heo đen, 2 heo đỏ, 2 heo vừa đen vừa đỏ, 3 đôi thông nhỏ hơn, Tứ Quý nhỏ hơn.
Ba đôi thông chặt được : 1 con heo đen, 1 con heo đỏ, 3 đôi thông nhỏ hơn.
Bốn đôi thông chặt được: 1 con heo đen, 1 con heo đỏ, 2 heo đen, 2 heo đỏ, 2 heo vừa đen vừa đỏ, 3 đôi thông nhỏ hơn và Tứ Quý nhỏ hơn, bốn đôi thông nhỏ hơn.
Quân 2
Quân 2 được quyền đè lên bất kỳ quân bài nào khác.
Quân 2 không được đánh cuối cùng.
Lá 2/cặp 2 không được phép đánh trong sảnh mà chỉ được phép đánh lá bài/cặp bài khác.
Bộ 3 lá
Bộ 3 lá chỉ có cùng chất mới có thể đè được.
VD: Bộ 3 lá: 7 Cơ, 7 Rô, 7 Chuồn sẽ đè bộ 3 lá 5 Cơ, 5 Rô, 5 Chuồn.
Bộ 3 lá: 7 Cơ, 7 Rô, 7 Bích sẽ không đè được bộ 3 lá 5 Cơ, 5 Rô, 5 Chuồn.
Thắng và thua
Người đánh hết bài trước là người về Nhất, tiếp theo là Nhì, Ba và Bét.

Share this post:

Recent Posts

W88 Casino

Leave a Comment

%d bloggers like this: