Các loại phòng chơi trong chơi chắn online

Bạn có biết các loại phòng chơi trong chơi chắn online hay không? Hãy để chúng tôi giới thiệu đến bạn các phòng chơi đó.

Các loại phòng chơi trong chơi chắn online người chơi cần biết:

–   Phòng nền đất: Đó là phòng chơi chắn online mà tất cả mọi người đều có thể tham gia phòng này với mức cược luôn là 100 Quan. Khi bạn mới tham gia chơi thì bạn chỉ được phép chơi ở phòng nền đất.

–  Phòng chiếu cói: Đó là những chắn thủ có cấp độ 5 trở lên mới được chơi và được phép đặt cược theo cấp độ

–  Phòng Phản gỗ 2: Đó là những phòng chỉ dành cho chắn thủ có cấp độ 13 trở lên, có 1 triệu Quan trở lên, có từ 30 điểm VIP và được phép cược gấp 2 lần cấp độ.

– Phòng Phản gỗ VIP: Đó là những phòng mà chỉ dành cho chắn thủ có cấp độ 13 trở lên, có 1 triệu Quan trở lên, có từ 100 điểm VIP và được phép cược gấp 2 lần cấp độ.

– Phòng Sập gụ 2: Đó là những phòng mà chỉ dành cho chắn thủ có cấp độ từ 18, có từ 50 điểm VIP và từ trên 5 triệu Quan, được cược gấp 5 lần cấp độ.

– Phòng Sập VIP: Đó là những phòng mà chỉ dành cho chắn thủ có cấp độ từ 50, có từ 400 điểm VIP và từ trên 5 triệu Quan, được cược gấp 5 lần cấp độ.

phong choi chan online
Nếu như mức đặt cược khi chơi chắn online là X thì gà được tính là 5X trong các trường hợp sau :

– Ù bòn bạch thủ (1gà)
– Kính tứ chi (1 gà)
– Thập thành (1 gà)
– Hoa rơi cửa phật (1 gà)
– Chì bạch thủ (Lựa chọn 1 hoặc 2 gà)
– Bạch thủ chi (Lựa chọn không gà hoặc 1 gà)
– Tám đỏ/Tám đỏ lèo (01 gà – Lựa chọn giữa tám đỏ & tám đỏ lèo)
– Bạch định/Bạch định tôm (01 gà – Lựa chọn giữa bạch định/bạch định tôm)

Chúc bạn thành công khi chơi chắn online!

Share this post:

Related Posts

W88 Casino

Leave a Comment

%d bloggers like this: